Kullanıcı Tanımlı MD5 Şifreleme

<?php
define("ktMD5_CODE","GuvenliKodBuraya"); //Your eMD5 server-side code
function ktMD5($metin){
	return ktMD5::hash($metin);
}
class ktMD5 {
	static function ikili($metin){
		$cikti=null;
		$i=0;while($i < strlen($metin)){
			$cikti .= "+". str_pad(decbin(ord(substr($metin,$i++,1))), 8, "0", STR_PAD_LEFT);
		}
		return $cikti;
	}
	static function dogrula($metin1,$metin2){ 
		if($metin1 != "+" && $metin2 != "+"){ 
			if($metin1 xor $metin2){
				return "1"; 
			}else{
				return "0"; 
			} 
		}else{
			return "+"; 
		} 
	}
	static function hash($metin){
		if(!defined("ktMD5_CODE")){exit("<b>hata: </b> ktMD5_code tanımlanmadı");}
		$metin = trim($metin);$s = md5(ktMD5_CODE);$metin = md5($metin);
		$i=0;while($i != 32){$dizi_metin[] = substr($metin,$i,8);$i=$i+8;}
		$i=0;while($i != 32){$dizi_s[] = substr($s,$i,8);$i=$i+8;}
		$metin1 = ktMD5::ikili($dizi_s[0].$dizi_metin[1].$dizi_s[2].$dizi_metin[3]);
		$metin2 = ktMD5::ikili($dizi_metin[0].$dizi_s[1].$dizi_metin[2].$dizi_s[3]);
		$kombin=null;
		$e=0;
		while($e < strlen($metin1)){ 
			$kombin .= ktMD5::dogrula(substr($metin1,$e,1),substr($metin2,$e,1)); 
			$e++; 
		}
		$cikti = md5($kombin);
		return $cikti;
	}
}
echo MD5("1234568");
echo "<br>";
echo ktMD5("1234568");
?>

Çıktısı

fe743d8d97aa7dfc6c93ccdc2e749513
e32f8d4f9b769346a74fe8d1a82c5e56

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.