Kullanıcı Adı Deseni

<form method="post"><input type="text" name="username"><input type="submit"></form>
<?php
function user_kontrol($user){
	if(!empty($user)){//boş değilse
		if (!preg_match("/[a-üöçşığzA-ÜÖÇŞİĞZ0-9._-]/",$user)) {//sadece harf rakam ve ._- karakterleri içerebilir.
			return false;
		}else{
			if (!preg_match("/[a-üöçşığzA-ÜÖÇŞİĞZ]/",mb_substr($user,0,1,'UTF-8'))) {//ilk karakter sadece harf olmalı
				return false;
			} 
		}
	}
	return true;
}

if(user_kontrol($_POST["username"])){
echo "Uygun Kullanıcı Adı";
}else{
echo "Hatalı Karakter Sistemi Kullanımı";
}

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.