Kredi Kartı Tanıma

<?php
error_reporting(4);
if(!defined(PHP_CREDITCARD_CLASS))
{

define(PHP_CREDITCARD_CLASS, 1);

define(UNKNOWN, 0);
define(MASTERCARD, 1);
define(VISA, 2);
define(AMEX, 3);
define(DINNERS, 4);
define(DISCOVER, 5);
define(ENROUTE, 6);
define(JCB, 7);

define(CC_OK, 0);
define(CC_ECALL, 1);
define(CC_EARG, 2);
define(CC_ETYPE, 3);
define(CC_ENUMBER, 4);
define(CC_EFORMAT, 5);
define(CC_ECANTYPE, 6);

class creditcard
{
 var $number;
 var $type;
 var $errno;

 function creditcard()
 {
  $this->number = 0;
  $this->type = UNKNOWN;
  $this->errno = CC_OK;
 }
 function check($cardnum)
 {
  $this->number = $this->_strtonum($cardnum);

  if(!$this->detectType($this->number))
  {
   $this->errno = CC_ETYPE;
   return false;
  }

  if($this->mod10($this->number))
  {
   $this->errno = CC_ENUMBER;
   return false;
  }

  return true;
 }
 function detectType($cardnum = 0)
 {
  if($cardnum)
   $this->number = $this->_strtonum($cardnum);
  if(!$this->number)
  {
   $this->errno = CC_ECALL;
   return UNKNOWN;
  }

  if(preg_match("/^5[1-5]d{14}$/", $this->number))
   $this->type = MASTERCARD;

  else if(preg_match("/^4(d{12}|d{15})$/", $this->number))
   $this->type = VISA;

  else if(preg_match("/^3[47]d{13}$/", $this->number))
   $this->type = AMEX;

  else if(preg_match("/^[300-305]d{11}$/", $this->number) ||
   preg_match("/^3[68]d{12}$/", $this->number))
   $this->type = DINNERS;

  else if(preg_match("/^6011d{12}$/", $this->number))
   $this->type = DISCOVER;

  else if(preg_match("/^2(014|149)d{11}$/", $this->number))
   $this->type = ENROUTE;

  else if(preg_match("/^3d{15}$/", $this->number) ||
   preg_match("/^(2131|1800)d{11}$/", $this->number))
   $this->type = JCB;

  if(!$this->type)
  {
   $this->errno = CC_ECANTYPE;
   return UNKNOWN;
  }

  return $this->type;
 }
 function detectTypeString($cardnum = 0)
 {
  if(!$cardnum)
  {
   if(!$this->type)
    $this->errno = CC_EARG;
  }
  else
   $this->type = $this->detectType($cardnum);

  if(!$this->type)
  {
   $this->errno = CC_ETYPE;
   return NULL;
  }

  switch($this->type)
  {
   case MASTERCARD:
    return "MASTERCARD";
   case VISA:
    return "VISA";
   case AMEX:
    return "AMEX";
   case DINNERS:
    return "DINNERS";
   case DISCOVER:
    return "DISCOVER";
   case ENROUTE:
    return "ENROUTE";
   case JCB:
    return "JCB";
   default:
    $this->errno = CC_ECANTYPE;
    return NULL;
  }
 }

 function getCardNumber()
 {
  if(!$this->number)
  {
   $this->errno = CC_ECALL;
   return 0;
  }

  return $this->number;
 }
 function errno()
 {
  return $this->errno;
 }

 function mod10($cardnum)
 {
  for($sum=0, $i=strlen($cardnum)-1; $i >= 0; $i--)
  {
   $sum += $cardnum[$i];
   $doubdigit = "".(2 * $cardnum[--$i]);
   for($j = strlen($doubdigit)-1; $j >= 0; $j--)
    $sum += $doubdigit[$j];
  }
  return $sum % 10;
 }

 function resetCard()
 {
  $this->number = 0;
  $this->type = 0;
 }

 function strError()
 {
  switch($this->errno)
  {
   case CC_ECALL:
    return "Geçersiz Arama";
   case CC_ETYPE:
    return "Bilinmeyen Kart Tipi";
   case CC_ENUMBER:
    return "Geçersiz Kart Numarası";
   case CC_EFORMAT:
    return "Geçersiz Format";
   case CC_ECANTYPE:
    return "Kart tipi taranamadı";
   case CC_OK:
    return "Başarılı";
  }
 }

 function _strtonum($string)
 {
  for($i=0; $i< strlen($string); $i++)
  {
   if(!is_numeric($string[$i]))
    continue;
   $nstr = "$nstr".$string[$i];
  }
  return $nstr;
 }

}


}

//ÖRNEK 
$cc = new creditcard;
$card=$_GET[card];
if($card)
{
 printf("%s nolu kart %s <br>n", $card,
  (($ccret = $cc->check($card))?" gecerli":"gecersiz"));

 if($ccret)
 {
  printf("Kart Tipi: %s veya %d<br>n", $cc->detectTypeString(),
   $cc->detectType());
  printf("Kart Numarasi: %s<br>n", $cc->getCardNumber());
 }
 else
  printf("%s<br>n", $cc->strError());

}

?>

<form action="" method=get>
<input type=text name=card size=20><p>
<input type=submit value="Hesapla">
</form>

</body>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.