Komut Satırı Yürütmesini İşleyen Sınıf

<?php
class calistir {
	public function komut($komut) {
		$komut .= ' 2>&1';
		$devral = popen($komut, 'r');
		$kayit = '';
		while (!feof($devral)) {
			$line = fread($devral, 1024);
			$kayit .= $line;
		}
		pclose($devral);
		return $kayit;
	}
}
$c=new calistir;
echo $c->komut("DIR");
?>

Çıktısı

Volume in drive C has no label. Volume Serial Number is XXXX-1234 Directory of C:\Program Files\EasyPHP-DevServer\data\localweb 06.05.2018 23:22
. 06.05.2018 23:22
.. 06.05.2018 23:19 310 index.php 1 File(s) 310 bytes 2 Dir(s) 26.303.090.688 bytes free

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.