Klasör Oluşturma ve Klasör İçi Görüntüleme

<?php
class Dizin {
	var $dizinAdi='';
	var $kol_ac='';
	var $oku='';
	var $mesaj='';
	function isimAyarla($dizinAdi){
		$this->mesaj="";
		$this->dizinAdi=$dizinAdi;
	}
	function dizinIsmiGetir($path){
		$this->mesaj="";
		if (!isset($this->dizinAdi)){
			$this->mesaj= "Dizin adını belirlemelisiniz.";
		}else{
			return dirname($this->dizinAdi);
		}
	}
	function dizinOlustur($dizinAdi){
		$this->mesaj="";
		if (!isset($this->dizinAdi)){
			$this->mesaj= "Dizin adını belirlemelisiniz.";
		}else{
			if (!isset($this->kol_ac)){
				$this->mesaj= "Dizini açmanız gerekir (dizinBaglantisiAc kullanın).";
			}else{
				if (is_dir($dizinAdi)==false){
					$this->mesaj=$dizinAdi." dizini oluşturuldu";
					return mkdir($dizinAdi);
				}else{
					$this->mesaj=$dizinAdi." dizini zaten mevcut";
				}
			}
		}
	}
	function dizinSil($dizinAdi){
		$this->mesaj="";
		if (!isset($this->dizinAdi)){
			$this->mesaj= "Dizin adını belirlemelisiniz.";
		}else{
			if (!isset($this->kol_ac)){
				$this->mesaj= "Dizini açmanız gerekir (dizinBaglantisiAc kullanin).";
			}else{
				if (!is_dir($dizinAdi)){
					$this->mesaj= "$dizinAdi bir dizin degil!";
				}else{
					return rmdir($dizinAdi);
				}
			}
		}
	}
	function calismaDizini(){
		$this->mesaj="";
		if (!isset($this->dizinAdi)){
			$this->mesaj="Dizin adını belirlemelisiniz.";
		}else{
			if (!isset($this->kol_ac)){
				$this->mesaj= "Dizini açmanız gerekir (dizinBaglantisiAc kullanin).";
			}else{
				return getcwd();
			}
		}
	}
	function dizinBaglantisiAc(){
		$this->mesaj="";
		if (!isset($this->dizinAdi)){
			$this->mesaj="Dizin adını belirlemelisiniz.";
		}else{
			if (!is_dir($this->dizinAdi)){
				$this->mesaj="$this->dizinAdi bir dizin degil!";
			}else{
				$this->kol_ac = opendir($this->dizinAdi);
			}
		}
	}
	function dizinAc($dizinAdi){
		$this->mesaj="";
		if (!isset($this->dizinAdi)){
			$this->mesaj= "Dizin adını belirlemelisiniz.";
		}else{
			if (!is_dir($this->dizinAdi)){
				$this->mesaj="$this->dizinAdi bir dizin degil!";
			}else{
				chdir($dizinAdi);
			}
		}
	}
	function baglantisizAgaciGoruntule(){
		$this->mesaj="";
		if (!isset($this->dizinAdi)){
			$this->mesaj= "Dizin adını belirlemelisiniz.";
		}else{
			if (!isset($this->kol_ac)){
				$this->mesaj= "Dizini açmanız gerekir (dizinBaglantisiAc kullanin).";
			}else{
				while($this->oku = readdir($this->kol_ac)) {
					if(!file_exists($this->oku)){
						echo $this->oku . "<br>\n";
					}
				}
			}
		}
	}
	function Yenile(){
		$this->mesaj="";
		if (!isset($this->dizinAdi)){
			$this->mesaj= "Dizin adını belirlemelisiniz.";
		}else{
			if(!isset($this->kol_ac)){
				$this->mesaj= "Dizini açmanız gerekir (dizinBaglantisiAc kullanin).";
			}else{
				rewinddir($this->kol_ac);
			}
		}
	}
	function Kapat(){
		$this->mesaj="";
		if(!isset($this->dizinAdi)){
			$this->mesaj= "Dizin adını belirlemelisiniz.";
		}else{
			if(!isset($this->kol_ac)){
				$this->mesaj="Dizini açmanız gerekir (dizinBaglantisiAc kullanin).";
			}else{
				closedir($this->kol_ac);
			}
		}
	}
}
$d = new Dizin();
$d->dizinOlustur("test");
echo $d->mesaj."<br>";
echo "Bulunduğunuz Klasör : ". $d->calismaDizini() ."<br>";
$d->isimAyarla("Admin");
$d->dizinBaglantisiAc();
echo "Admin Dizini İçindekiler:<br> ";
$d->baglantisizAgaciGoruntule();
$d->Yenile();
?>

Çıktısı

test dizini zaten mevcut
Bulunduğunuz Klasör : C:\localweb
Admin Dizini İçindekiler:
admin.php
config

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.