Klasör Oluşturarak Dosya Yazma Sınıfı

<?php
class dosyaYazici{
	var $yenimaske= 0;
	var $klasorizin= 0777;
	var $dosyaizin= 0777;
	var $kullanici= "nobody";
	public $hata=null;
	function yeniKlasor($yol,$klasorname){
		if(!file_exists(getcwd().$yol.$klasorname)){
			$oldumask = @umask($this->yenimaske); 
			$b 		  = @mkdir(getcwd().$yol.$klasorname, $this->klasorizin);
						@umask($oldumask);
			if($b==TRUE){
				return TRUE;
			} else {
				$this->hata.="Klasör Oluşturulamadı";
				return FALSE;
			}
		} else return TRUE;
	}
	function yaz($dosya,$icerik){
		if(!empty($dosya) && !empty($icerik)){
			$fp = fopen($dosya,"w");
			$b = fwrite($fp,$icerik);
			fclose($fp);
			@chmod($dosya,$this->dosyaizin);
			@chown($dosya,$this->kullanici);
			if($b != -1){
				return TRUE;
			} else {
				$this->hata.="Dosya Yazılamadı";
				return FALSE;
			}
		} else {
			$this->hata.="Dosya veya İçerik Bulunamadı";
			return FALSE;
		}
	}
	function oku($dosya){
		if(!empty($dosya)){
			$dt = fopen($dosya, "rb");
			$icerik = fread($dt, filesize($dosya));
			fclose($dt);
			echo $icerik;
		} else {
			$this->hata.="Dosya Bulunamadı";
			return FALSE;
		}
	}
}
$fw = new dosyaYazici;
$fw->yeniKlasor("/","klasor");
$fw->yaz(getcwd()."/klasor/file.txt","bubirdenemedir");
$fw->oku(getcwd()."/klasor/file.txt");
echo $fw->hata;
?>

Çıktısı

bubirdenemedir

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.