Kelime Kökü Aramak

index.php

<?php
header('Content-type: text/html; charset=utf-8');
class Kok {
	var $kayityukle;
	function Kok() {
		if (file_exists("kontrol.dat")) {
			$dosya = file("kontrol.dat");
			foreach ($dosya as $l => $v) {
				$w = explode(":",$v);
				if (count($w) >= 3) {
					$eylemler = $w[2];
					$this->kayityukle[] = array('tip' => $w[0],'duzensiz' => $w[1],'eylem' => $eylemler);
				}
			}
		}
		else die("Dosya kontrol.dat mevcut değil veya okunamaz!");
	}
	function eslestir($metin,$tip) {
		foreach ($this->kayityukle as $id => $ar) {
			echo "$metin ile ".$ar['duzensiz']." eşleştirmeye çalışıyorum<br>";
			if (($ar['tip'] == $tip) && (strstr($metin,$ar['duzensiz']))) {
				eval($ar['eylem']);
			}
			else {
				echo "Düzensiz eşleşmiyor veya $tip != ".$ar['tip']."<br>";
			}
		}
	}
}

$Kok = new Kok;
print_r($Kok->kayityukle);
echo "<p>";
$Kok->eslestir("hayatta tarz iyidir","a");
echo "<p>";
$Kok->eslestir("ben dünyayı yönetiyorum!","p");
echo "<p>";
$Kok->eslestir("ben dünyayı yönetiyorum! 2","a");
?>

kontrol.dat

a:hayat:echo "$metin hayatla eşleşti tip a<br>";
p:dünya:echo "$metin eşleşti dünya tip p<br>";

Çıktısı

Array
(
  [0] => Array
    (
      [tip] => a
      [duzensiz] => hayat
      [eylem] => echo "$metin hayatla eşleşti tip a
";

    )

  [1] => Array
    (
      [tip] => p
      [duzensiz] => dünya
      [eylem] => echo "$metin eşleşti dünya tip p
";
    )

)
hayatta tarz iyidir ile hayat eşleştirmeye çalışıyorum
hayatta tarz iyidir hayatla eşleşti tip a
hayatta tarz iyidir ile dünya eşleştirmeye çalışıyorum
Düzensiz eşleşmiyor veya a != p

ben dünyayı yönetiyorum! ile hayat eşleştirmeye çalışıyorum
Düzensiz eşleşmiyor veya p != a
ben dünyayı yönetiyorum! ile dünya eşleştirmeye çalışıyorum
ben dünyayı yönetiyorum! eşleşti dünya tip p

ben dünyayı yönetiyorum! 2 ile hayat eşleştirmeye çalışıyorum
Düzensiz eşleşmiyor veya a != a
ben dünyayı yönetiyorum! 2 ile dünya eşleştirmeye çalışıyorum
Düzensiz eşleşmiyor veya a != p

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.