Karmaşık Dizilerin Elemanlarını Sıralama

array_multisort Kullanımı
Karmaşık veya çoklu dizileri sıralamakta kullanılır.
1-Basit Kullanım
array_multisort($dizi);
2-Gelişmiş Kullanım
array_multisort($dizi1, $siralama_baslangici1, $siralama_tipi1,
$dizi2, $siralama_baslangici2, $siralama_tipi2);

Sıralama başlangıcı değerleri olarak aşağıdakiler kullanılabilir:
SORT_ASC (artan sıralama), SORT_DESC (azalan sıralama),
Sıralama tipi değerleri olarak aşağıdakiler kullanılabilir:
SORT_REGULAR (normal), SORT_NUMERIC (sayısal), SORT_STRING (dizgesel).

<?php
//Basit Kullanım Örnek
$dizi = array(1,4,2,3);
array_multisort($dizi);

print_r($dizi);
?>
Çıktısı
Array
(
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
  [3] => 4
)
<?php
//Gelişmiş Kullanım
$dizi1=array("a",2,"z","3",8);
$dizi2=array(4,"k","2",3,1);
array_multisort($dizi1, SORT_ASC, SORT_STRING,
        $dizi2, SORT_NUMERIC, SORT_DESC);
?>

<?php print_r($dizi1); ?>
Çıktısı
Array
(
  [0] => 2
  [1] => 3
  [2] => 8
  [3] => a
  [4] => z
)
<?php print_r($dizi2); ?>
Çıktısı
Array
(
  [0] => k
  [1] => 3
  [2] => 1
  [3] => 4
  [4] => 2
)

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.