İzin Verilen Sorguları Global Değişken Yapma Sınıfı

<?php
class globalDegisken {
 function globalDegisken ($kabulEdilenDegisken,$sorgu) {
  if (is_array($kabulEdilenDegisken)) {
   $c=count ($kabulEdilenDegisken);
   for ($i=0;$i<$c;$i++) {
				global $$kabulEdilenDegisken[$i];
				if( isset( $_POST[$kabulEdilenDegisken[$i]] ) and ($sorgu == "ALL" or $sorgu == "POST") ) {
					$$kabulEdilenDegisken[$i]=$_POST[$kabulEdilenDegisken[$i]];
				} else if ( isset( $_GET[$kabulEdilenDegisken[$i]]) and ($sorgu == "ALL" or $sorgu == "GET") ) {
					$$kabulEdilenDegisken[$i]=$_GET[$kabulEdilenDegisken[$i]];
				} else {
					$$kabulEdilenDegisken[$i]='';
				}
   }
   return true;
  } else {
   return false;
  }
 }
}
$kabulEdilenDegisken = array("id","user");
$obj = new globalDegisken($kabulEdilenDegisken,"ALL");
print_r($id);
echo "<br>";
print_r($user);
echo "<br>";
print_r($test);
?>

Örnekte id ve user değeri kabul edilen değer olduğu için sonuç verecek,test ise hata verecektir.

index.php?id=1&user=admin&test=a  Çıktısı

1
admin
Notice: Undefined variable: test in index.php on line 28

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.