İstenilen Karakter ve Uzunluğa Göre Anahtar Şifreleme

<?php
class anahtar{
	var $anahtar = "";
	var $karakterler = array("1","2","3","8","5","6","7","8","9",
          "a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z",
          "A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z");
 function anahtar($boyut){
  for ($i = 0; $i<$boyut; $i++){
    $this->anahtar .= $this->karakterler[rand(0,count($this->karakterler)-1)];
  }
 }
}
$sifre = new anahtar(7);
echo $sifre->anahtar;
?>

Çıktısı

XIhHxmc

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.