İsim Yanına Ek Koymak

<?php 
function ek($isim){
		$sesliharfler=array('a','e','i','ı','o','ö','u','ü');
		$sonharfd=array('a'=>'nın','e'=>'nin','i'=>'nin','ı'=>'nın','u'=>'nun','ü'=>'nün','o'=>'nun','ö'=>'nün');
		$sondanikinciharfd=array('a'=>'ın','e'=>'in','i'=>'in','ı'=>'ın','u'=>'un','ü'=>'ün','o'=>'un','ö'=>'ün');
		mb_internal_encoding("UTF-8");
		$sonharf= mb_substr($isim,-1);
		$sondanikinciharf= mb_substr($isim,-2,1);
		$sondanücüncüharf=mb_substr($isim,-3,1);
		if(in_array($sonharf,$sesliharfler,true)){
			return $isim."'".$sonharfd[$sonharf];
		}elseif(in_array($sondanikinciharf,$sesliharfler,true)){
			return $isim."'".$sondanikinciharfd[$sondanikinciharf];
		}else{
			return $isim."'".$sondanikinciharfd[$sondanücüncüharf];	
		}
}

$isim="Mehmet Ali";
echo ek($isim)." Doğum Günü";

?>

Çıktısı: Mehmet Ali’nin Doğum Günü

Not: Facebook‘taki bu eksiği bulup bu fonksiyonu hazırlayan kardeşim Zeynel ‘e Teşekkürler…

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.