Is_callable Kullanımı

Bir değişkenin içeriğinin bir işlev olarak çağrılabilirliğini sınar

Yöntem 1

<?php
function test(){}
$fonksiyon = 'test';
var_dump(is_callable($fonksiyon, false, $isim));
echo $isim;
?>

Çıktısı

bool(true) test

Yöntem 2

<?php
class nesne {
  function test(){}
}
$nesne = new nesne();
$fonksiyon = array($nesne, 'test');
var_dump(is_callable($fonksiyon, true, $isim));
echo $isim;  
?>

Çıktısı

bool(true) nesne::test

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.