İkon Oluşturma Sınıfı

<?php
class simge {
	var $resim;
	function simge() {
		header("content-type: image/gif");
	}
	function boyut($x, $y) {
		$this->resim = imagecreate($x, $y);
		imagecolorallocate($this->resim, 255, 255, 255);
	}
	function ciz($parametreler) {
		for($i = 0; $i < count($parametreler); $i++) {
			$x = $parametreler[$i]["x"];
			$y = $parametreler[$i]["y"];
			$renk = $parametreler[$i]["renk"];
			$alfa = $parametreler[$i]["alfa"];
			imageline($this->resim, $x, $y, $x, $y, $this->renk($renk, $alfa)); 
		}
	}
	function cikti() {
		imagegif($this->resim);
		imagedestroy($this->resim);
	
	}
	function renk($renk, $alfa) {
		$rrenkler = array();
		$renk = str_replace("#", "", $renk);
		for($i = 0; $i < 6; $i++) {
			$rrenkler[] = intval($renk[$i], 16);
		}
		$renksec = array(
			"R" => $rrenkler[0] * $rrenkler[1], 
			"G" => $rrenkler[2] * $rrenkler[3], 
			"B" => $rrenkler[4] * $rrenkler[5]
		);
		$alfaseviye = ($alfa) ? 127 : 0;
		return imagecolorallocatealpha($this->resim, $renksec["R"], $renksec["G"], $renksec["B"], $alfaseviye);
	}
}
$gi = new simge();
$gi->boyut(15, 15);
$parametreler=[];
for($x=0;$x<15;$x++){
	$parametreler[] =array("x" => 1, "y" => $x, "renk" => "FF0000", "alfa" => false);
	$parametreler[] =array("x" => 2, "y" => $x, "renk" => "FF0000", "alfa" => false);
	if($x > 9){
		$parametreler[] =array("x" => 3, "y" => $x, "renk" => "FF0000", "alfa" => false);	
		$parametreler[] =array("x" => 4, "y" => $x, "renk" => "FF0000", "alfa" => false);	
	}
	$parametreler[] =array("x" => 5, "y" => $x, "renk" => "FF0000", "alfa" => false);
	$parametreler[] =array("x" => 6, "y" => $x, "renk" => "FF0000", "alfa" => false);
	if($x < 10){
		$parametreler[] =array("x" => 8, "y" => $x, "renk" => "FF0000", "alfa" => false);	
		$parametreler[] =array("x" => 9, "y" => $x, "renk" => "FF0000", "alfa" => false);	
	}	
	if($x > 4){
		$parametreler[] =array("x" => 10, "y" => $x, "renk" => "FF0000", "alfa" => false);	
		$parametreler[] =array("x" => 11, "y" => $x, "renk" => "FF0000", "alfa" => false);	
	}
	if($x < 10){
		$parametreler[] =array("x" => 12, "y" => $x, "renk" => "FF0000", "alfa" => false);	
		$parametreler[] =array("x" => 13, "y" => $x, "renk" => "FF0000", "alfa" => false);	
	}	
}
$gi->ciz($parametreler);
$gi->cikti();
?>

Çıktısı

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.