İki Tarih Arasındaki Farkı Gün, Saat, Dakika ve Saniye Olarak Hesaplamak

<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
date_default_timezone_set('Europe/Istanbul');
class tarihfarki{
	public $tarih1, $tarih2, $a, $gun, $saat, $dakika, $saniye;
	function __construct($tarih1, $tarih2){
		$this->tarih1 = $tarih1;
		$this->tarih2 = $tarih2;
		$this->gun = intval((strtotime($this->tarih1) - strtotime($this->tarih2)) / 86400);
		$this->a = ((strtotime($this->tarih1) - strtotime($this->tarih2))) % 86400;
		$this->saat = intval(($this->a) / 3600);
		$this->a = ($this->a) % 3600;
		$this->dakika = intval(($this->a) / 60);
		$this->a = ($this->a) % 60;
		$this->saniye = $this->a;
	}
}
$sonuc = new tarihfarki("01.01.2007 11:02:02", "20.12.2006 10:00:00");
echo $sonuc->gun . ' gün ' . $sonuc->saat . ' saat ' . $sonuc->dakika . ' dakika ' . $sonuc->saniye . ' saniye';
?>

Çıktısı

12 gün 1 saat 2 dakika 2 saniye

Bonus

Bulunduğunuz Yerin Saatini Öğrenmek için https://www.google.com.tr/search?q=between+time

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.