Gps Koordinatları Arasındaki Mesafeyi Hesaplamak

<?php
class gpsMesafe {
	var $koordinat1;
	var $koordinat2;
	var $birim = NULL;
	var $formatla = NULL;
	function __construct($birim){
		$this->birim=$birim;
	}
	public function calc(){
		$radyan=57.2958;//derece
		$dunya=3958.75;//mil
		$acos=acos(sin($this->koordinat1[0]/$radyan)*sin($this->koordinat2[0]/$radyan)+cos($this->koordinat1[0]/$radyan)*cos($this->koordinat2[0]/$radyan)*cos($this->koordinat2[1]/$radyan-$this->koordinat1[1]/$radyan));
		$fark=$dunya*$acos;
		switch ($this->birim){
			default:
			case "":
			case "mil":
				$this->birim = "mil";
				$fark = $fark * 1;
				break;
			case "yard":
				$this->birim = "yard";
				$fark = $fark * 1760;
				break;
			case "parsec":
				$this->birim = "parsek";
				$fark = $fark * 0.0000000000000521553443;
				break;
			case "denizmili":
				$this->birim = "denizmili";
				$fark = $fark * 0.868974087;
				break;
			case "isikyili":
				$this->birim = "isikyili";
				$fark = $fark * 0.0000000000001701114356;
				break;
			case "kilometre":
				$this->birim = "kilometre";
				$fark = $fark * 1.609344;
				break;
			case "inç":
				$this->birim = "inç";
				$fark = $fark * 63360;
				break;
			case "furlong":
				$this->birim = "Furlongs";
				$fark = $fark * 8;
				break;
			case "adim":
				$this->birim = "adim";
				$fark = $fark * 5280;
				break;
		}
		$this->formatla = $fark." ".$this->birim;
		return $fark;
	}
}
$distance = new gpsMesafe ("kilometre");
$distance->koordinat1=[89.98321, 21.951274];
$distance->koordinat2=[89.44865, 22.65947];
$distance->calc();
echo $distance->formatla;
echo "<br>";
$distance->birim="mil";
$distance->calc();
echo $distance->formatla;
?>

Çıktısı

59.440398042875 kilometre
36.934550998963 mil

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.