Genişletilmiş Tarih Metni Sınıfı

<?php
Class genisTarih {
	var $data;
	var $bol;
	var $sonuc;
	var $ay;
	function gunu($gun){
		switch ($gun){
		case 1: $this->sonuc = "birinci"; break;
		case 2: $this->sonuc = "ikinci"; break;
		case 3: $this->sonuc = "üçüncü"; break;
		case 4: $this->sonuc = "dördüncü"; break;
		case 5: $this->sonuc = "beşinci"; break;
		case 6: $this->sonuc = "altıncı"; break;
		case 7: $this->sonuc = "yedinci"; break;
		case 8: $this->sonuc = "sekizinci"; break;
		case 9: $this->sonuc = "dokuzuncu"; break;
		case 10: $this->sonuc = "on"; break;
		case 20: $this->sonuc = "yirmi"; break;
		case 30: $this->sonuc = "otuz"; break;
		}
		return $this->sonuc;
	}	
	function gun($gun){
		if(($gun - 30) > 0){
		$this->sonuc = $this->gun(30)." ".$this->gun($gun - 30);	
		} elseif(($gun - 20) > 0){
		$this->sonuc = $this->gun(20)." ".$this->gun($gun - 20);
		} elseif(($gun - 10) > 0){
		$this->sonuc = $this->gun(10)." ".$this->gun($gun - 10);
		} else {
		$this->sonuc = $this->gun($gun);
		}
		return $this->sonuc;
	}
	function ay($ay){
	$this->ay = array('Ocak','Şubat','Mart','Nisan','Mayıs','Haziran','Temmuz','Ağustos','Eylül','Ekim','Kasım','Aralık');
	$this->sonuc = $this->ay[floor($ay)-1];
	return $this->sonuc;
	}
	function genisTarih($data){
	$this->bol = explode("/", $data);
	$gun = $this->gunu($this->bol[0]);
	$this->sonuc = "Bugun ".$this->bol[2]." yılının ".$this->ay($this->bol[1])." ayının ".$gun." günündeyiz.";
	echo ucfirst($this->sonuc);
	}
}
new genisTarih(date("d/m/Y"));
?>

Çıktısı

Bugun 2018 yılının Haziran ayının ikinci günündeyiz.

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.