Gelişmiş İçerik Resmi

<?php 
function onizleme($makale,$maxGenislik,$maxYukseklik){
	$makale=htmlspecialchars_decode($makale);
	preg_match_all('/<img.+src="([^"]*)".*>/', $makale, $sonuc);
	$link=$sonuc[1][0];
	if(!empty($link)){
		$img=iconv('ISO-8859-1', 'UTF-8//TRANSLIT//IGNORE', $link);//tr karakter problemi için
		list($Genislik,$Yukseklik) = @getimagesize($img);//olmayan bir dosya deneyin diye @ koydum
	}else{
		list($Genislik,$Yukseklik) = array(100,100);//sabit
	}
    if($Genislik>$Yukseklik){//yükseklik ölçekle
		$list=array($maxGenislik,($Yukseklik * ($maxGenislik / $Genislik)));
    }
    elseif($Yukseklik>$Genislik){//genişlik ölçekle
		$list=array(($Genislik * ($maxYukseklik / $Yukseklik)),$maxYukseklik);
    }else{//her ikisinide ölçekle
		$list=array($maxGenislik,$maxYukseklik);
	}
	if(!empty($link)){
		return '<img src="'.$link.'" height="'.$list[1].'" width="'.$list[0].'" />';
	}else{
		return '<img src="noimages.jpg" height="'.$list[1].'" width="'.$list[0].'" />';
	}
}
//Örnek Kullanım
$makale='bu <img src="abcd.jpg"\> en sevdiğim resim';
echo onizleme($makale,110,100); //110px/100px resim önizlemesi sunar

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.