Gelişmiş Html Tablo Oluşturma Sınıfı

<?php
class tabloYap {
  var $border = "1";
  var $genislik = "500";
  var $class = "tabledefault";
  var $tabloveri = Array();
  var $satirlar = 0;
  var $ilksatirlartil = "tablehead";
  var $hucredoldur = "2";
  var $hucrearalik = "0";
  var $kenarrengi = "#666666";
  function degerAyarla($anahtar, $deger) {
    $this->$anahtar = $deger;
  }
  function ciktiAl () {
    $tampon = "\n<TABLE BORDER=\"$this->border\" WIDTH=\"$this->genislik\" BORDERCOLOR=\"$this->kenarrengi\"";
    $tampon .= " CLASS=\"$this->class\" CELLPADDING=\"$this->hucredoldur\" CELLSPACING=\"$this->hucrearalik\">\n";
    for ($i = 1; $i <= $this->satirlar; $i++) {
     $satirveri = $this->tabloveri[$i];
     IF (is_array($satirveri)) {
      IF ($i == 1 && $this->ilksatirlartil) {
        $tampon .= " <TR class=\"$this->ilksatirlartil\"> \n";
      } ELSE {
        $tampon .= " <TR>\n";
      }
      while (list($anahtar, $deger) = each($satirveri)) {
        $tampon .= "  <TD";
        $tampon .= ($deger["birlesiksatir"]) ? " COLSPAN=\"".$deger["birlesiksatir"]."\"" : "";
        $tampon .= ($deger["genislik"]) ? " WIDTH=\"".$deger["genislik"]."\">" : ">";
        $tampon .= ($deger["deger"]) ? $deger["deger"] : " ";
        $tampon .= "</TD>\n";
      }
      $tampon .= " </TR>\n";
     }
    }
    $tampon .= "</TABLE>\n";
    return $tampon;
  }
  function satirEkle($stil = false) {
    $this->satirlar++;
  }
  function hucreEkle($deger = false, $birlesiksatir = false, $genislik = false) {
    $this->tabloveri[$this->satirlar][] = Array (
      "deger" => $deger,
      "birlesiksatir" => $birlesiksatir,
      "genislik" => $genislik);
  }
}
$table = new tabloYap;
$table->satirEkle();
$table->hucreEkle("",'',20);
$table->hucreEkle("Ozellik",'',20);
$table->hucreEkle("Deger");
$table->satirEkle();
$table->hucreEkle("Isim:",'',20);
$table->hucreEkle("Mehmet",2);
$table->satirEkle();
$table->hucreEkle("Adres:",2);
$table->hucreEkle("Turkiye");
$table->degerAyarla("border", 1);
echo $table->ciktiAl();
?>

Çıktısı

<TABLE BORDER="1" WIDTH="500" BORDERCOLOR="#666666" CLASS="tabledefault" CELLPADDING="2" CELLSPACING="0">
 <TR class="tablehead"> 
  <TD WIDTH="20"> </TD>
  <TD WIDTH="20">Ozellik</TD>
  <TD>Deger</TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD WIDTH="20">Isim:</TD>
  <TD COLSPAN="2">Mehmet</TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD COLSPAN="2">Adres:</TD>
  <TD>Turkiye</TD>
 </TR>
</TABLE>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.