Form Üzerinden Doğum Günü İşlemleri

<?php
function zaman($deger){
	$z=array();
	if(version_compare(phpversion(),'5.2.0','>=')){
		$zaman = new DateTime($deger);
		$zaman->setTimezone(new DateTimeZone('Europe/Istanbul'));
		$z["yil"]=$zaman->format('Y');
		$z["ay"]=$zaman->format('m');
		$z["gun"]=$zaman->format('d');
		$z["tam"]=$zaman->format('Y\-m\-d');
		$z["damga"]=$zaman->getTimestamp();
		
	}else{
		$sifirla = date_default_timezone_get();
		date_default_timezone_set('Europe/Istanbul');
		$damga=strtotime($deger);
		date_default_timezone_set($sifirla);
		$z["yil"]=date('Y',$damga);
		$z["ay"]=date('m',$damga);
		$z["gun"]=date('d',$damga);
		$z["tam"]=date('Y\-m\-d',$damga);
		$z["damga"]=$damga;
		
	}
	return $z;
}
function dogumTarihi($kacyilonce,$ad=null,$kimlik=null,$sinif=null){
	$once=(date("Y",(time()))-$kacyilonce)."-".date("m-d",(time()));
	$simdi=date("Y-m-d",time());
	return '<input name="'.$ad.'" class="'.$sinif.'" id="'.$kimlik.'"'.
		' max="'.$simdi.'" min="'.$once.'" type="date" />';
}
?>
<form action="" method="post">
<?php echo dogumTarihi(90,"ddlBirthYear","ddlDogumYil"); ?>
<input type="submit" value="Gönder"/>
</form>
<?php

if(isset($_POST["ddlBirthYear"])){
	$zaman=zaman($_POST["ddlBirthYear"])
	print_r($zaman);
	//echo $zaman["tam"];
}
?>

Çıktısı

Array ( [yil] => 2015 [ay] => 03 [gun] => 12 [tam] => 2015-03-12 [damga] => 1426114800 )

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.