Form Giriş ve Denetim Sınıfı

<?php
Class girisKontrol{
	var $form=null;
	function __construct(){
		$this->form.='<form method="post" action="">';
	}
	function metinKontrol($name,$value,$tut){
		$this->form.='<input type="text" name="'.$name.'" value="'.$value.'" placeholder="'.$tut.'">';
	}
	function sifreKontrol($name,$value,$tut){
		$this->form.='<input type="password" name="'.$name.'" value="'.$value.'" placeholder="'.$tut.'">';
	}
	function metinKutusuKontrol($name,$value,$tut){
		$this->form.='<textarea name="'.$name.'" placeholder="'.$tut.'">'.$value.'</textarea>';
	}
	function onayKutusuKontrol($name,$value){
		$this->form.='<input type="checkbox" name="'.$name.'" value="'.$value.'">';
	}
	function radyoKontrol($name,$value){
		$this->form.='<input type="radio" name="'.$name.'" value="'.$value.'">';
	}
	function butonKontrol($type,$name,$value,$tut){
		$this->form.='<input type="'.$type.'" name="'.$name.'" value="'.$value.'" placeholder="'.$tut.'">';
	}
	function secenekEkle($name){
		$this->form.='<option value="">'.$name.'</option>';
	}
	function listeKontrol($value){
		$this->form.='<select name="">';
		foreach($value as $v){
			$this->form.=$this->secenekEkle($v);
		}	
		$this->form.='</select>';
	}
	function yazdir(){
		$this->form.='</form>';
		return $this->form;
	}
}
$gK = new girisKontrol;
$gK->metinKontrol("abc","","Bir metin giriniz");
$gK->sifreKontrol("abc","","Şifre");
$gK->metinKutusuKontrol("abc","","Birşeyler Yazınız");
$gK->listeKontrol(["Ankara","Aksaray"]);
$gK->onayKutusuKontrol("abcd","");
$gK->radyoKontrol("abc","");
$gK->butonKontrol("button","gonder","Tıkla","");
echo $gK->yazdir();

Çıktısı

<form method="post" action="">
  <input type="text" name="abc" value="" placeholder="Bir metin giriniz"><input type="password" name="abc" value="" placeholder="Şifre">
  <textarea name="abc" placeholder="Birşeyler Yazınız"></textarea>
  <select name="">
   <option value="">Ankara</option>
   <option value="">Aksaray</option>
  </select>
  <input type="checkbox" name="abcd" value=""><input type="radio" name="abc" value=""><input type="button" name="gonder" value="Tıkla" placeholder="">
</form>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.