Facebook Tarzı Anlık Geçen Süre

Facebooktaki gibi geçen zamanı anlık olarak görebilirsiniz.

Öncelikle jquery ve timeago kütüphanelerini script tagı ile çağırmalısınız.

https//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js
http://timeago.yarp.com/jquery.timeago.js

Hemen altına script tagı içerisinde bu kodları ekleyin.

$.extend($.timeago, {
  settings: {
   refreshMillis: 1000,
   allowPast: true,
   allowFuture: false,
   localeTitle: false,
   cutoff: 0,
   strings: {
    prefixAgo: null,
    prefixFromNow: null,
    suffixAgo: "önce",
    suffixFromNow: "şimdi",
    inPast: 'sonra',
    seconds: "%d saniye",
    minute: "1 dakika",
    minutes: "%d dakika",
    hour: "1 saat",
    hours: "%d saat",
    day: "1 gün",
    days: "%d gün",
    month: "1 ay",
    months: "%d ay",
    year: "1 yıl",
    years: "%d yıl",
    wordSeparator: " ",
    numbers: []
   }
  }});
jQuery(document).ready(function() {
 jQuery("abbr.timeago").timeago();
});

Görünmesini istediğiniz yerde ise bu kodu kullanabilirsiniz.

<abbr class="timeago" title="<?php echo date("c", time()); ?>">Hesaplanıyor</abbr>

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.