Email Adresi Doğrulama

<?php
class emailKontrol{
	var $email;
	function emailKontrol($email){
		$this->email = $email;
	}
	function dogrula(){
		$dogru = true;
		if (filter_var($this->email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
			if (!preg_match("/^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,8})$/", $this->email)){
				$dogru = false;
			}
			$dogru=true;
		}else{
			$dogru=false;
		}
		if($dogru == false){
			return "$this->email <i>düzgün <u>biçimlendirilmemiş<u></i>.";
		}else{
			return "$this->email <b>doğrulandı</b>.";
		}
	}
}
$email= new emailKontrol("ulusanyazilim@gmail.com");
echo $email->dogrula();
$email= new emailKontrol("ulusanyazilim@gmail.com@com");
echo $email->dogrula();
?>

Çıktısı

ulusanyazilim@gmail.com <b>doğrulandı</b>.
ulusanyazilim@gmail.com@com <i>düzgün <u>biçimlendirilmemiş<u></i>.

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.