Eklentisiz WordPress’te Otomatik Etiket Oluşturmak

Tüm yazılarınızın başlıklarına uygun seo etiketler oluşturur. İsteğinize göre eski etiketlerinizi temizleyip yeniler. Sayaçları günceller. Oluşturacağınız dosyayı sitenizin ana dizinine atmanız gereklidir. (Yazılım bilginiz az ise kodları değiştirmeyiniz, veritabanı yedeği almayı unutmayınız.)

tagcreator.php adlı bir dosya oluşturup içine bu kodları yazın.

<?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');


 $server = 'localhost';//sunucu
 $login='';//veritabanı kullanıcı adı
 $pass='';//veritabanı şifresi
 $db='';//veritabanı adı
 $pre='wp_';//varsa wordpress veritabanı ön eki
 
 
 $con=mysql_connect($server,$login,$pass) or die ('hata');
 mysql_select_db($db,$con);
 mysql_query("Set names 'utf8'");
$print="";
$printt="";
 mysql_query("TRUNCATE `".$pre."terms`;");
$printt.="terms içindekiler boşaltıldı. ";
mysql_query("TRUNCATE `".$pre."term_relationships`;");
$printt.="term_relationships içindekiler boşaltıldı. ";
mysql_query("TRUNCATE `".$pre."term_taxonomy`;");
$printt.="term_taxonomy içindekiler boşaltıldı. ";
	function TagExport($text){
	$turkce=array("ş","Ş","ı","ü","Ü","ö","Ö","ç","Ç","ş","Ş","ı","ğ","Ğ","İ","ö","Ö","Ç","ç","ü","Ü");
	$duzgun=array("s","S","i","u","U","o","O","c","C","s","S","i","g","G","I","o","O","C","c","u","U");
	$text=str_replace($turkce,$duzgun,$text);
	$text = strtolower(preg_replace("@[^a-z0-9\-_şıüğçİŞĞÜÇ]+@i"," ",$text));
	$text = preg_replace('#[^\p{L}\p{N}]+#u', '', explode(' ', $text));
	return array_filter($text);
}
 $result=mysql_query("select * from ".$pre."posts where post_status='publish'");
 while ($row = mysql_fetch_object($result)) {
	$tags = TagExport($row->post_title);
	foreach($tags as $tag){
	$control1=mysql_query("select * from ".$pre."terms where name='$tag'");
	if(!mysql_num_rows($control1)){
		$sql1="INSERT INTO `".$pre."terms` (`term_id`, `name`, `slug`, `term_group`) VALUES (NULL, '$tag', '$tag', 0);";
		mysql_query($sql1);
		$last_id1 = mysql_insert_id();
		$print.="INSERT ID:$row->ID TAMAM. ";
		
		$sql2="INSERT INTO `".$pre."term_taxonomy` (`term_taxonomy_id`, `term_id`, `taxonomy`, `description`, `parent`, `count`) VALUES (NULL, $last_id1, 'post_tag', '', 0, 1);";
		mysql_query($sql2);
		$last_id2 = mysql_insert_id();
		$print.="INSERT ID:$row->ID TAMAM. ";
		
	}else{
		$cikti=mysql_fetch_object($control1);
		$last_id2=$cikti->term_id;
		$print.="ALREADY INSERT ID:$row->ID TAMAM. ";
	}
	$control2=mysql_query("select * from ".$pre."term_relationships where object_id=$row->ID AND term_taxonomy_id=$last_id2");
	if(!mysql_num_rows($control2)){
		$sql3="INSERT INTO `".$pre."term_relationships` (`object_id`, `term_taxonomy_id`, `term_order`) VALUES ($row->ID, $last_id2, 0);";
		mysql_query($sql3);
		$print.="INSERT ID:$row->ID TAMAM.<br>";
	}
	else{
		$print.="ALREADY INSERT ID:$row->ID TAMAM.<br>";
	}
 }
 }
 echo $printt."<br>".$print;
 //30.11.2014 güncellemesi sayaç güncelleme eklendi
 $q=mysql_query("SELECT term_taxonomy_id as ti,count(term_taxonomy_id) as cti  FROM `".$pre."term_relationships` group by ti order by cti desc");
 while($qq=mysql_fetch_assoc($q)){
  mysql_query("UPDATE `".$pre."term_taxonomy` SET `count` = '".$qq["cti"]."' WHERE `".$pre."term_taxonomy`.`term_taxonomy_id` = ".$qq["ti"]."");
  echo "<br>COUNT UPDATED ID:".$qq["cti"];
 }
 echo "<br>bitti";
?>

$server $login $pass $db değişkenlerine phpmyadmin bilgilerinizi yazarak ve sitem/tagcreator.php adresine girmeniz yeterli.

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.