Eklentisiz WordPress Meta Etiketi ile Seo Oluşturmak

Temanızın içindeki header.php‘yi açıp head tagları arasına yapıştırın. Kendinize göre değiştirebilirsiniz.

<meta name="resource-type" content="document" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;" />
<meta http-equiv="content-language" content="tr-TR" />
<meta name="author" content="Ulusan" />
<link rel="author" href="https://plus.google.com/+MehmetAliUlusan/posts"/>
<meta name="contact" content="ulusanyazilim@gmail.com" />
<meta name="copyright" content="Copyright (c)2006-2018 UlusanYazılım. All Rights Reserved." />
<meta name="description" content="<?php if ( is_single() ) {
		single_post_title('', true); 
} else {
		bloginfo('name'); echo " - "; bloginfo('description');
}
?>" />
<?php
function csv_tags() {
	$posttags = get_the_tags();
	foreach((array)$posttags as $tag) {
		$csv_tags .= $tag->name . ',';
	}
	if($csv_tags == ","){$csv_tags="";}
	$csv_tags .=",ulusanyazilim";
	return $csv_tags;
}?>
<meta name="keywords" content="<?php echo csv_tags(); ?>" />

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.