E-posta Maskeleme ve Yönlendirme

<?php
class Maskele{
	var $Eposta = "";
	var $DegisenEposta = "";
	function Maskele($eposta){
		$this->Eposta = $eposta;
	}
	function epostaMaskele(){
		$yeniEposta = $this->Eposta;
		$yeniEposta = str_replace("@"," at ",$yeniEposta);
		$yeniEposta = str_replace("."," dot ",$yeniEposta);
		$this->DegisenEposta = $yeniEposta;
	}
	function epostaCoz(){
		$yeniEposta = $this->Eposta;
		$yeniEposta = str_replace(" at ","@",$yeniEposta);
		$yeniEposta = str_replace(" dot ",".",$yeniEposta);
		$this->DegisenEposta = $yeniEposta;
	}
	function yazdir(){
		echo '<a href="mailto:'.$this->Eposta.'">'.$this->DegisenEposta.'</a>';
	}
	function yonlendir(){
		echo "<script>";
			echo "location = 'mailto:" . $this->DegisenEposta . "';";
		echo "</script>";
	}
	
}
?>

Test 1

<?php 
$e=new Maskele("ulusanyazilim@gmail.com");
$e->epostaMaskele();
$e->yazdir();
?>

Çıktısı

<a href="mailto:ulusanyazilim@gmail.com">ulusanyazilim at gmail dot com</a>

Test 2

<?php 
echo '<a href="?mail=ulusanyazilim at gmail dot com">Bu Adrese E-Posta Gönder</a>';
$e=new Maskele($_GET["mail"]);
$e->epostaCoz();
$e->yonlendir();
?>

Çıktısı

<script>location = 'mailto:ulusanyazilim@gmail.com';</script>

 

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.