Düzenli İfadeler – Regular Expression Sınıfı

Düzenli ifade fonksiyonlarını pratik olarak bu sınıfla kullanmanız işlerini kolaylaştıracaktır.

<?php
class DuzenliIfade{
 public $duzenli;
 public $mod;
 public $sonuc;
 private $eslesenler;
 private $altmaskeler;
 public function __construct($duzenli=null, $mod=null){
		$this->duzenli = $duzenli;	 
		$this->mod = $mod;	 
	}
 public function match($metin, $duzenli=null, $mod=null){
  $this->kural($duzenli, $mod);	
		$res = preg_match($this->duzenliYap(), $metin, $this->sonuc, PREG_OFFSET_CAPTURE);
		$this->clear_all(); 
		if ($res){
			$this->eslesenler = new stdClass();	
			$this->eslesenler->text = $this->sonuc[0][0];
			$this->eslesenler->pos = $this->sonuc[0][1];
			$this->altmaskeler = array();
			foreach ($this->sonuc as $key=>$value){
				if($key){	
		   $submask = new stdClass();
		   $submask->text = $value[0];
		   $submask->pos = $value[1];
		   $this->altmaskeler[] = $submask;
			 } 	
		 }
		}
		return $res; 	
	}
 public function match_all($metin, $duzenli=null, $mod=null){
  $this->kural($duzenli, $mod); 
		$res = preg_match_all($this->duzenliYap(), $metin, $this->sonuc, PREG_OFFSET_CAPTURE | PREG_SET_ORDER);
		$this->clear_all(); 
		if($res){
			$this->eslesenler = array();
			$this->altmaskeler = array();	
			foreach ($this->sonuc as $key=>$value){
 	  $submask = array();	
				foreach ($value as $key1=>$value1){
					if ($key1 == 0){
						$mat = new stdClass();
						$mat->text = $value1[0];	
						$mat->pos = $value1[1];
						$this->eslesenler [] = $mat;
					}else{
						$smat = new stdClass();
						$smat->text = $value1[0];	
						$smat->pos = $value1[1];
						$submask[] = $smat;	
					}	 	
			 }
				$this->altmaskeler[] = $submask;	  	
		 }	
		}
		return $res; 	
	}
 public function replace($metin, $repl, $duzenli=null, $mod=null){
		$this->kural($duzenli, $mod);	
		return preg_replace($this->duzenliYap(), $repl, $metin);	
	}	 
 private function kural($duzenli=null, $mod=null){
		if ($duzenli) $this->duzenli = $duzenli; 	
		if ($mod) $this->mod = $mod;
	}	 	 
	private function duzenliYap(){
		return "/".str_replace("/", "\/", $this->duzenli)."/".$this->mod;	
	}
	private function clear_all(){
		if(is_array($this->eslesenler)) $this->eslesenler = null;
		if(is_object($this->eslesenler)) $this->eslesenler = null;	
		if(is_array($this->altmaskeler)) $this->altmaskeler = null;	
	}	 	 	 
}
?>

Kullanımı

<?php
$a=new DuzenliIfade;
$a->duzenli = "<a(.*?)>(.*?)</a>";	 
$metin='<a href="test.php">merhaba</a>';
if($a->match($metin)){
	 print_r($a->sonuc);
}
$a->sonuc=null;
$metin='<a href="test1.php">merhaba1</a><a href="test2.php">merhaba2</a>';
if($a->match_all($metin)){
	print_r($a->sonuc);
}
$a->sonuc=null;
$repl="$1 => $2 yazısına ait.";
$metin='<a href="test1.php">merhaba1</a><a href="test2.php">merhaba2</a>';
print_r($a->replace($metin, $repl));
?>

Çıktısı

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => merhaba
      [1] => 0
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => href="test.php"
      [1] => 2
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => merhaba
      [1] => 19
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [0] => merhaba1
          [1] => 0
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => href="test1.php"
          [1] => 2
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => merhaba1
          [1] => 20
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [0] => merhaba2
          [1] => 32
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => href="test2.php"
          [1] => 34
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => merhaba2
          [1] => 52
        )

    )

)
 href="test1.php" => merhaba1 yazısına ait. href="test2.php" => merhaba2 yazısına ait.

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.