Düzenli İfade İle Veri Girişi Doğrulama Kontrol Sınıfı

<?php
class duzenliIfadeKontrol {
	public static function epostaKontrol($metin){
		return self::kontrol($metin,"/^[^@]*@[^@]*\.[^@]*$/");
	}
	public static function ipKontrol($metin){
		return self::kontrol($metin,"/^(?:25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)(?:[.](?:25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)){3}$/");
	}
	public static function hexRenkKontrol($metin){
		return self::kontrol($metin,"/^#[a-fA-F0-9]{6}$/");
	}
	public static function hexNoKontrol($metin){
		return self::kontrol($metin,"/^[a-fA-F0-9]{6}$/");
	}	
	public static function rakamKontrol($metin){
		return self::kontrol($metin,"/^[-+]?\b[0-9]+(\.[0-9]+)?$/");
	}
	public static function sayiKontrol($metin){
		return self::kontrol($metin,"/^[-+]?\b[0-9]*\.?[0-9]+$/");
	}
	public static function kullaniciKontrol($metin){
		return self::kontrol($metin,"/^[a-z\d_]{4,28}$/i");
	}
	private static function kontrol($metin,$kural){
		if (preg_match($kural,$metin))
			return true;
		return false;
	}
}
echo "E-POSTA: ".duzenliIfadeKontrol::epostaKontrol("jordigirones@gmail.com")."<br>";
echo "IP: ".duzenliIfadeKontrol::ipKontrol("192.168.12.31")."<br>";
echo "HEX RENK: ".duzenliIfadeKontrol::hexRenkKontrol("#336AA9")."<br>";
echo "HEX NO: ".duzenliIfadeKontrol::hexNoKontrol("336AA9")."<br>";
echo "RAKAM: ".duzenliIfadeKontrol::rakamKontrol("12345")."<br>";
echo "SAYI: ".duzenliIfadeKontrol::sayiKontrol("12345.6789")."<br>";
echo "KULLANICI: ".duzenliIfadeKontrol::kullaniciKontrol("jgirones");
?>

Çıktısı

E-POSTA: 1
IP: 1
HEX RENK: 1
HEX NO: 1
RAKAM: 1
SAYI: 1
KULLANICI: 1

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.