Düzenli İfade Ayırıcılar

Delimiter=Ayırıcı   Pattern=Şablon,Model,Kural  RegEx=RegularExpression=Düzenli,Kurallı İfade

Örnek olarak rakam algılamak için kullanılan bir örnek

preg_match(“/[0-9]/“, $metin);
preg_match(“#[0-9]#“, $metin);
Kırmızı renkli işaretlediğim /,# karakteri en sık kullanılan bir ayırıcıdır.Ayırıcılar mavi işaretlediğim pattern kuralı önüne ve arkasına gelen simgelerdir.Diğer örnekler;

preg_match(“+[a-z]+“, $metin);
preg_match(“%[a-z]%“, $metin);
preg_match(“@[a-z]@“, $metin);
preg_match(“&[a-z]&“, $metin);

Ayrıca şablon arkasına kırmızı renkle işaretlediğim değiştiriciler de eklenebilir.Örnek

preg_match(“/[a-z]/i“, $metin);

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.