Döngü ve Matematiksel İşlemler

<?php 
	/*  PHP For Döngüsü Kullanım Örnekleri ve Matematiksel İşlemler 
		Instagram @ulusanzeynel 17.06.2015
	*/

/* PHP İle Faktöriyel Hesaplatmak */
	function faktoriyel($sayi){
			$sonuc=1;
		for($i=1;$i<=$sayi;$i++){
			$sonuc *=$i;
		}
			echo "$sayi != ".$sonuc;
	}
/* PHP İle Üst Alma İşlemi  */
	function üstal($sayi , $üst){
			$sonuc=1;
		for ($i=1;$i<=$üst;$i++){
			$sonuc*=$sayi;
		}
			echo "$sayi üzeri $üst =".$sonuc;
	}
/* PHP İle Permütasyon Hesaplatmak */
	function permütasyon($kaçın,$kaçlısı){
			$sonuc=1;
			$sonucc=1;
		for($i=1;$i<=$kaçın;$i++){
			$sonuc *=$i;
		}
		for($ii=1;$ii<=$kaçlısı;$ii++){
			$sonucc *=$ii;
		}
			echo "p($kaçın,$kaçlısı) = ".($sonuc/$sonucc);
	}
/* Kısa Yoldan Permütasyon */
	function permütasyonkısa($kaçın,$kaçlısı){
			$sonuc=1;
		for ($i=$kaçın-($kaçın-$kaçlısı)+1;$i<=$kaçın;$i++){
			$sonuc *=$i;
		}
			echo "p($kaçın,$kaçlısı)=".$sonuc;
	}
/*PHP ile Kombinasyon Hesaplamak*/
	function kombinasyon ($kaçın,$kaçlısı){
			$sonuc=1;
			$sonucc=1;
			$sonuccc=1;
		//n!	
		for($i=1;$i<=$kaçın;$i++){
			$sonuc *=$i;
		}
		//r!
		for($ii=1;$ii<=$kaçlısı;$ii++){
			$sonucc *=$ii;
		}
		//n-r!
		for($iii=1;$iii<=$kaçın-$kaçlısı;$iii++){
			$sonuccc *=$iii;
		}
			echo "c($kaçın,$kaçlısı) = ".($sonuc/($sonucc*$sonuccc));
	}
/* Kısa Yoldan Kombinasyon */
	function kombinasyonkısa($kaçın,$kaçlısı){
			$sonuc=1;
			$sonucc=1;
		for ($i=$kaçın-$kaçlısı+1;$i<=$kaçın;$i++){
			$sonuc *=$i;
		}
		for($ii=1;$ii<=$kaçlısı;$ii++){
			$sonucc *=$ii;
		}
		
			echo "c($kaçın,$kaçlısı)=".$sonuc/$sonucc;
	}
/* PHP ile Karmaşık Sayının Üslü Halini Bulma  */
	function karmasiksayi($kaçıncıkuvvet){
			$karmaşık=array(
				0=>"1",
				1=>"i",
				2=>"-1",
				3=>"-i",
			);
			$deger=$kaçıncıkuvvet%4;
			echo "i üzeri $kaçıncıkuvvet = ".$karmaşık[$deger];
	}
	karmasiksayi(16);
	
	/* Örnek Kullanımlar
		faktoriyel(4); 			=> 4! = 24 sonucunu verir.
		üstal(2,3);     		=> 2 üzeri 3 = 8 sonucunu verir.
		permütasyon(7,5)		=> p(7,5) =42 değerini verir.
		permütasyonkısa(7,5)	=> p(7,5) =42 değerini verir.
		kombinasyon(7,2)		=> c(7,2) =21 değerini verir
		kombinasyonkısa(7,2)	=> c(7,2) =21 değerini verir
		karmasiksayi(16)		=> i üzeri 16 =1 değerini verir.
	*/

?>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.