Doğru Yazım Sınıfı – Bunu mu Demek İstediniz?

<?php
class DogruYazim{
	private $sorgu;
	public $dil = 'tr-TR',
	$arama = 'http://www.google.com.tr/search?hl=#dil#&q=#kelime#&oq=#kelime#',
	$duzelt;
	public function ara($sorgu){
		$this->sorgu = $sorgu;
		$adres=str_replace(array('#dil#','#kelime#'),array($this->dil,urlencode($this->sorgu)),$this->arama);
		$sonuc = file_get_contents($adres);
		preg_match('/<span class="spell(.*?)>(.*?)<b><i>(.*?)<\/i><\/b>/si',$sonuc,$cikti);
		if(isset($cikti[3])){
			$this->duzelt = $cikti[3];
			return true;
		}
		return false;
	}
}
$DogruYazim = new DogruYazim();
$DogruYazim->dil = 'tr-TR';
if($DogruYazim->ara('yanlız')){
   echo $DogruYazim->duzelt;
}
?>

Çıktısı

yalnız

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.