Dizilerde Eleman Seçme, Ekleme ve Çıkarma Sınıfı

<?php
class kuyruk {
	var $k_dizi = array();
	function kuyruk($dizi){$this->k_dizi=$dizi;}
	function tumu(){return $this->k_dizi;}
	function ilk(){return reset($this->k_dizi);}
	function son(){return end($this->k_dizi);}
	function sonraki(){return next($this->k_dizi);}
	function onceki(){return prev($this->k_dizi);}
	function mevcut(){return current($this->k_dizi);}
	function sira($id){return $this->k_dizi[$id];}
	function degistir($metin){return $this->k_dizi[$this->anahtar()]=$metin;}
	function sil(){unset($this->k_dizi[$this->anahtar()]);return $this->mevcut();}
	function anahtar(){return key($this->k_dizi);}
	function boyut(){return sizeof($this->k_dizi);}
	function ilkSil(){if($this->boyut()!=0){return array_shift($this->k_dizi);}else{return false;}}	
	function sonSil(){$c=count($this->k_dizi)-1;if($this->boyut()!=0){$s=$this->k_dizi[$c];unset($this->k_dizi[$c]);return $s;}else{return false;}}	
	function ekle($metin){array_values($this->k_dizi);$this->k_dizi[count($this->k_dizi)]=$metin;}	
}
$arac = array('tabanvay', 'bisiklet', 'otomobil', 'uçak');
$k=new kuyruk($arac);
echo $k->sira(2)."<br>";//otomobil
echo $k->ilk()."<br>";//tabanvay
echo $k->sonraki()."<br>";//bisiklet
echo $k->sonraki()."<br>";//otomobil
echo $k->mevcut()."<br>";//otomobil
echo $k->onceki()."<br>";//bisiklet
echo $k->son()."<br>";//uçak
echo $k->anahtar()."<br>";//3
echo $k->boyut()."<br>";//4
print_r($k->tumu());//Array ( [0] => tabanvay [1] => bisiklet [2] => otomobil [3] => uçak ) 
echo "<br>";
$k->degistir("at")."<br>";
print_r($k->tumu());//Array ( [0] => tabanvay [1] => bisiklet [2] => otomobil [3] => at ) 
echo "<br>";
$k->sil();
print_r($k->tumu());//Array ( [0] => tabanvay [1] => bisiklet [2] => otomobil )
echo "<br>";
echo $k->ilkSil()."<br>";//tabanvay
print_r($k->tumu());//Array ( [0] => bisiklet [1] => otomobil )
echo "<br>";
echo $k->sonSil()."<br>";//otomobil
print_r($k->tumu());//Array ( [0] => bisiklet ) 
echo "<br>";
$k->ekle("davul");
$k->ekle("kalem");
print_r($k->tumu());//Array ( [0] => bisiklet [1] => davul [2] => kalem )
?>

Çıktısı

otomobil
tabanvay
bisiklet
otomobil
otomobil
bisiklet
uçak
3
4
Array ( [0] => tabanvay [1] => bisiklet [2] => otomobil [3] => uçak ) 
Array ( [0] => tabanvay [1] => bisiklet [2] => otomobil [3] => at ) 
Array ( [0] => tabanvay [1] => bisiklet [2] => otomobil ) 
tabanvay
Array ( [0] => bisiklet [1] => otomobil ) 
otomobil
Array ( [0] => bisiklet ) 
Array ( [0] => bisiklet [1] => davul [2] => kalem )

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.