Dizilerde Ekleme ve Birleştirme

array_unshift Kullanımı

Hem dizileri hem tek verileri dizinin başına ekler.

<?php
$dizi = array("elma","armut");
$eklenecek = "ayva";
array_unshift($dizi, $eklenecek);
print_r($dizi);
?>
Yukarıdaki örneğin çıktısı:
(
[0] => ayva
[1] => elma
[2] => armut
)

array_push Kullanımı
Hem dizileri hem tek verileri dizinin sonuna ekler.

<?php
$dizi = array("elma","armut");
$eklenecek = "ayva";
array_push($dizi, $eklenecek);
print_r($dizi);
?>
Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
[0] => elma
[1] => armut
[2] => ayva
)

array_merge Kullanımı
Sadece dizileri birleştirir.

<?php
$dizi = array("elma","armut");
$eklenecek = array("çilek","ayva");
$yeni=array_merge($dizi, $eklenecek);
print_r($yeni);
?>
Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
[0] => elma
[1] => armut
[2] => çilek
[3] => ayva
)

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.