Dizilerde Anahtar ve Veri Oluşturma

array_fill Kullanımı
Dizi oluşturarak içeriğini belirtilen değer olarak girer.
array_fill($indis_baslangici, $kac_elemanli, $girilecek_deger);

<?php
$a = array_fill(2, 5, 'elma');
print_r($a);
?>
Çıktısı
Array
(
[2] => elma
[3] => elma
[4] => elma
[5] => elma
[6] => elma
)

array_fill_keys Kullanımı
Belirtilen anahtarları oluşturup belirlenen verileri girer.
array_fill_keys($anahtarlar_dizisi, $deger);

<?php
$anahtarlar = array('mevye', 3, 8, 'bitki');
$a = array_fill_keys($anahtarlar, 'elma');
print_r($a);
?>
Çıktısı
Array
(
[mevye] => elma
[3] => elma
[8] => elma
[bitki] => elma
)

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.