Dizi Kullanımı

Dizi – Array Nedir?

Bir listedir.Karmaşık veya tek başına olabilir.Örneğin bir alışveriş listesi.

Dizi Oluşturmak

Aynı değişken gibi başlar ve array parantezleri içine yazılır.

$dizi = array("Domates", "Biber", "Patlıcan");

Dizi Syntax Sözdizimi

Tırnaklar içine arada virgül kullanılarak yapılır.

$dizi = array("Domates", "Biber", "Patlıcan","Elma,"Armut");

Dizi de bir değer nasıl alınır?

$dizi = array("Domates", "Biber", "Patlıcan","Elma,"Armut");
echo $dizi[2];

Bize Patlıcan değerini verecektir.Dizinin ilk elemanı 0 dır.Yani bu örneğimizde $dizi[0];

Dizi Değiştirme

$dizi = array("Domates", "Biber", "Patlıcan","Elma,"Armut");
$dizi[1] = "Soğan"; 
echo $dizi[1];

Örneğimizde Biber ile Soğan ı yer değiştirmiş olduk.

Dizi Silme

$dizi = array("Domates", "Biber", "Patlıcan","Elma,"Armut");
unset($dizi[4]);//burada "Armut"u sildik
unset($dizi);//burada "tüm diziyi" sildik
foreach($dizi as $d) {
 echo  "$d";
}

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.