Direkt veya Süreli Yönlendirme

Normal Direkt Yönlendirme

<?php header('Location: /index.php'); ?>

Süreli Yönlendirme

<?php 
function sureliyonlendir($url,$saniye){
	$mesaj="$saniye saniye sonra $url sitesine yönlendirileceksiniz.<br>";
	$mesaj.="Eğer beklemek istemiyorsanız <a href=\"$url\">buraya tıklayınız</a>";
	return header("refresh:$saniye;url=$url").die($mesaj);
}

sureliyonlendir("index.php",3);
?>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.