Çift veya Birden Fazla Kayıtları Düzenleme, Silme

Böyle bir tablomuz olduğunu varsayalım

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `test` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `ad` varchar(255) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

INSERT INTO `test` (`ad`) VALUES ('veli'),('ali'),('veli'),('ali'),('veli'),('ali');

Tekrar eden tüm verileri silmek için (Çiftten fazla var ise tercih edilir)
(Not:En son 1 tane bırakılır)

DELETE t1 FROM test t1, test t WHERE t1.id < t.id AND t1.ad = t.ad

Tekrar eden en son eklenen kaydı silme(Genelde çift kayıtlar için)(Son ekleneni silerek)
(Not:3 tane aynı veri var ise 2 tane kalır)
(Not:2 tane aynı veri var ise 1 tane kalır)
(Not:1 tane aynı veri var ise yine 1 tane kalır)
(Yani sürekli tekrarlanırsa 1’er 1’er silerek üstteki yaptığımız işleme ulaşılmış olur)

DELETE 
 FROM test 
  WHERE exists ( 
   select * from 
    (select MAX(p.id) ciftid,count(*) 
     FROM test as p 
      GROUP BY p.ad 
       HAVING count(*)>1 
    ) as cift 
    WHERE cift.ciftid=test.id 
  )

Çıktısı

+------+
| ad |
+------+
| ali |
| veli |
+------+

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.