Çeşitli Türlerdeki Kullanıcı Giriş Metinlerini Doğrulamak

<?php
function mb_ctype_alnum($s){
	return preg_match("/^[A-Za-z0-9_öçşğıüÖÇŞİĞÜ.]+$/",$s);
}
class dogrula{
	var $metin_durum=false;
	function tekKelime($giris,$min_size=false){
		$durum = false;
		if($min_size){
			if (mb_strlen($giris) >= $min_size){
				if (mb_ctype_alnum($giris)){
					$durum = true;
				}
			}
		}else{
			if(mb_ctype_alnum($giris) && mb_strlen($giris) > 0) {
				$durum = true;
			}
		}
		return $durum;
	}
	function rakam($giris,$ondalik=false) {
		$durum=false;
		if($ondalik){
			if(preg_match('/,/',$giris)){
				$tmp_giris = explode(',', $giris);
			}else{
				$tmp_giris = explode('.', $giris);
			}
			for ($i=0; $i<count($tmp_giris); $i++) {
				if (ctype_digit($tmp_giris[$i])) {
					$durum = true;
				}
			}
		}else{
			if (ctype_digit($giris)){
				$durum = true;
			}
		}
		return $durum;
	}
	function eposta($giris){
		$durum = false;
		if (preg_match("/^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4})$/", $giris)) {
			$durum = true;
		}
		return $durum;
	}
	function adres($adres){
		$regexp = "/^(https?:\/\/)?(([0-9a-z_!~*'().&=+$%-]+:)?[0-9a-z_!~*'().&=+$%-]+@)?((([12]?[0-9]{1,2}\.){3}[12]?[0-9]{1,2})|(([0-9a-z_!~*'()-]+\.)*([0-9a-z][0-9a-z-]{0,61})?[0-9a-z]\.(com|net|org|edu|mil|gov|int|aero|coop|museum|name|info|biz|pro|[a-z]{2})))(:[1-6]?[0-9]{1,4})?((\/?)|(\/[0-9a-z_!~*'().;?:@&=+$,%#-]+)+\/?)$/";
		if (preg_match( $regexp, $adres )){
			if (!preg_match( "/^https?:\/\//", $adres )) $adres = "http://" . $adres;
			if (!preg_match( "/^https?:\/\/.+\//", $adres )) $adres .= "/";
			if ((preg_match( "/\/[0-9a-z~_-]+$/", $adres)) && (!preg_match( "/[\?;&=+\$,#]/", $adres))) $adres .= "/";
			return true;
		}else{
			return false;
		}
	}
	function yazi($giris,$cikti=false,$guvenlik=false){
		$metin = false;
		if ($cikti == true) {
			if (mb_strlen(trim($giris)) > 0) {
				if ($guvenlik) {
					$metin = strip_tags($giris);
					$metin = htmlspecialchars($metin);
				}else{
					if(!get_magic_quotes_gpc()){
						$metin = addslashes($giris);
					}else{
						$metin = $giris;
					}
				}
			}
		}else{
			if(mb_strlen(trim($giris)) > 0){
				$metin = true;
			}
		}
		return $metin;
	}
}
$v=new dogrula;
var_dump($v->tekKelime($giris="MerhabaDü2nya",$min_size=false));
echo "<br>";
var_dump($v->rakam($giris="12.3",$ondalik=true));
echo "<br>";
var_dump($v->rakam($giris="12,3",$ondalik=true));
echo "<br>";
var_dump($v->rakam($giris="12",$ondalik=false));
echo "<br>";
var_dump($v->rakam($giris="12",$ondalik=false));
echo "<br>";
var_dump($v->eposta($giris="ulusanyazilim@gmail.com"));
echo "<br>";
var_dump($v->adres($adres="https://ulusanyazilim.com"));
echo "<br>";
var_dump($v->yazi($giris="<a href=\"\">'Merhaba'</a>",$cikti=false,$guvenlik=false));
echo "<br>";
var_dump($v->yazi($giris="<a href=\"\">'Merhaba'</a>",$cikti=true,$guvenlik=true));
echo "<br>";
var_dump($v->yazi($giris="<a href=\"\">'Merhaba'</a>",$cikti=true,$guvenlik=false));
?>

Çıktısı

bool(true) 
bool(true) 
bool(true) 
bool(true) 
bool(true) 
bool(true) 
bool(true) 
bool(true) 
string(9) "'Merhaba'" 
string(28) "\'Merhaba\'"

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.