Çerezleri Şifreleyerek Saklamak

<?php
class cerezSifreleme {
	var $anahtarim; 
	var $cerezim; 
	var $degerim; 
	var $cerezdizi;
	var $cerez;
	function cerezSifreleme($anahtar = 123) {
		$this->anahtarim=$anahtar;
		$this->cerezdizi = array();
		$this->cerez= "";
		$this->cerezim="";
		$this->degerim="";
	}
	function cerezSifrele() {
		$degersifrele = base64_encode($this->degerim);
		for ($f=0; $f<=strlen($degersifrele)-1; $f++) {
			$this->cerez .= intval(ord($degersifrele[$f]))*$this->anahtarim."|";    
		}
		setcookie($this->cerezim,$this->cerez);
	}
	function cerezCoz(){
		$this->cerezdizi = explode("|",$_COOKIE["$this->cerezim"]);
		$this->degerim = ""; 
			for ($f=0; $f<=count($this->cerezdizi)-2; $f++) {
			$this->degerim .= strval(chr($this->cerezdizi[$f]/$this->anahtarim));
		}
		return(base64_decode($this->degerim)); 	   
	}
	function cerezSec($cerez, $deger){
		$this->cerezim = $cerez;
		$this->degerim = $deger;
		$this->cerezSifrele();
	}
	function cerezAl($cerez) {
		$this->cerezim = $cerez;
		return $this->cerezCoz();
	}
}
$veri=new cerezSifreleme(32421);
$veri->cerezSec("cerez","Merhaba");
echo "<b>".$veri->cerezAl("cerez")."</b> verisini <br><b>".$veri->cerez."</b> olarak depoluyorum.";
?>

Çıktısı

Merhaba verisini 
3656688|3787284|3743752|5267372|4222604|3090772|3047240|4570860|3874348|3526092|2655452|2655452| olarak depoluyorum.

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.