Blok Oluşturma Süresi

<?php
class Damgalar {
	var $tdizi = array();
	var $i = 0;
	function Damgalar($yorum = '') {
		$this->sureEkle($yorum);
	}
	function sureEkle($yorum = '') {
		$this->tdizi[$this->i][0] = $this->sureGetir();
		$this->tdizi[$this->i][1] = $yorum.(empty($yorum) ? 'timestamp'.$this->i : '' );
		$this->i++;
	}
	function sureGetir() {
		list($usaniye, $saniye) = explode(' ', microtime());
		return ((float)$usaniye + (float)$saniye);
	}
	function boyutGetir() {
		if (sizeof($this->tdizi) < 2) $this->sureEkle('last timestamp');
		return ( $this->tdizi[sizeof($this->tdizi)-1][0] - $this->tdizi[0][0] );
	}
	function diziGetir() {
		$odizi = array();
		for ($x=1; $x<sizeof($this->tdizi); $x++) {
			$odizi[$x][0] = $this->tdizi[$x][0] - $this->tdizi[$x-1][0];
			$odizi[$x][1] = $this->tdizi[$x-1][1].'-'.$this->tdizi[$x][1];
		}
		return $odizi;
	}
	function yazdir() {
		$odizi = $this->diziGetir();
		echo '<table border="1"><tr bgcolor="#cccccc"><td><b>Sure</b></td><td><b>Aciklama</b></td></tr>';
		for ($x=1; $x<sizeof($this->tdizi); $x++) {
			echo '<tr>
			<td>'.number_format($odizi[$x][0], 14, '.', ' ').'</td>
			<td>'.$odizi[$x][1].'</td>
			</tr>';
		}
		echo '</table>';
	}
}
$ts = new Damgalar('blok1');
$ts->sureEkle('blok2');
$ts->sureEkle('block3');
echo 'Sayfa '.$ts->boyutGetir().' saniyede olusturuldu';
$ts->yazdir();
?>

Çıktısı

Sayfa 0.0010001659393311 saniyede olusturuldu
Sure	Aciklama
0.00000000000000	blok1-blok2
0.00100016593933	blok2-block3

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.