Bir Klasörün İçindeki Tüm Dosya ve Klasörleri Görüntülemek

<?php
class DerinDizin{
 var $dizin;
 var $dosyalar;
 function DerinDizin(){
  $this->dizin = '';
  $this->dosyalar = array();
  $this->dizinelemanlar = new elemanlar();
 }
 function dizinAyarla( $dizin ){
  $this->dizin = $dizin;
  $this->dosyalar = array();
  $this->dizinelemanlar->sifir();
  $this->dizinelemanlar->push( $this->dizin );
 }
 function yukle(){
  while( $this->mevcutDizin = $this->dizinelemanlar->pop() ){
   $this->mevcutDizindenYukle();
  }
 }
 function mevcutDizindenYukle(){
  if ( $kol = @opendir( $this->mevcutDizin ) ){
   while ( false !== ( $dosya = readdir( $kol ) ) ){
    if ( $dosya == "." || $dosya == ".." ) continue;
    $dosyaYolu = $this->mevcutDizin . '/' . $dosya;
    $dosyatipi = filetype( $dosyaYolu );
    if ( $dosyatipi == 'dir' ){
     $this->dizinelemanlar->push($dosyaYolu);
     continue;
    }
    $this->dosyalar[]=$dosyaYolu;
   }
   closedir($kol);
  }
  else{
   echo 'Hata : Dizin Açılamıyor "'.$this->mevcutDizin.'"';
  }
 }
}
class elemanlar{
 var $elemanlar;
 function elemanlar(){
  $this->sifir();
 }
 function push( $eleman ){
  array_push( $this->elemanlar, $eleman );
 }
 function pop(){
  return array_pop( $this->elemanlar );
 }
 function sifir(){
  $this->elemanlar = array();
 }
}
$dizinAdi = '..';
$dizin = new DerinDizin();
$dizin->dizinAyarla($dizinAdi);
$dizin->yukle();
foreach( $dizin->dosyalar as $n => $kolYolu ){
	echo ($n+1)." ".$kolYolu."<br>";
}
?>

Çıktısı

1 ../localweb/index.php
2 ../localweb/test/2.txt
3 ../localweb/test/a/b.php
4 ../databases/tr.txt
5 ../conf/asd.txt
6 ../conf/test.conf
7 ../conf/test2.conf

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.