Bir Kelimenin Büyük ve Küçük Harf Permütasyonlarını Almak

<?php
class buyukkucukPermutasyon{
	var $metin="";
	var $uzunluk=0;
	var $diziler=array();
	var $metinler=array();
	function buyukkucukPermutasyon($metin){
		header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
		mb_internal_encoding('UTF-8');
		$this->metin=$metin;
		$this->uzunluk=mb_strlen($metin);
	}
	function getir_buyukkucukPermutasyon(){
		$len=mb_strlen($this->metin);
		$this->permutasyon($this->metin,"");
		$this->dizi($this->diziler);
	}
	function permutasyon($metin,$deger=""){
		if ($metin!=""){
			$this->diziler[]=array($deger.mb_strtolower($metin{0}),$this->permutasyon(mb_substr($metin,1,mb_strlen($metin)),$deger.mb_strtolower($metin{0})) );
			$this->diziler[]=array($deger.mb_strtoupper($metin{0}),$this->permutasyon(mb_substr($metin,1,mb_strlen($metin)),$deger.mb_strtoupper($metin{0})) );
		}
	}
	function dizi($a=array()){
		while (list($anahtar, $deger) = each ($a)) {
		if(count($deger)<1) continue;
		  if((gettype($deger)=="array") && (count($deger)>0)) $this->dizi($deger);
		  elseif($this->uzunluk==mb_strlen($deger)) $this->metinler[]=$deger;
		}
	}
	function getir_metinler(){
		return $this->metinler;
	}
	function getir_diziler(){
		return $this->diziler;
	}
	function getir_uzunluk(){
		return $this->uzunluk;
	}
}
echo "<pre>";
$a = new buyukkucukPermutasyon("ulusan");
$a->getir_buyukkucukPermutasyon();
print_r($a->getir_metinler());
?>

Çıktısı

Array
(
  [0] => ulusan
  [1] => ulusaN
  [2] => ulusAn
  [3] => ulusAN
  [4] => uluSan
  [5] => uluSaN
  [6] => uluSAn
  [7] => uluSAN
  [8] => ulUsan
  [9] => ulUsaN
  [10] => ulUsAn
  [11] => ulUsAN
  [12] => ulUSan
  [13] => ulUSaN
  [14] => ulUSAn
  [15] => ulUSAN
  [16] => uLusan
  [17] => uLusaN
  [18] => uLusAn
  [19] => uLusAN
  [20] => uLuSan
  [21] => uLuSaN
  [22] => uLuSAn
  [23] => uLuSAN
  [24] => uLUsan
  [25] => uLUsaN
  [26] => uLUsAn
  [27] => uLUsAN
  [28] => uLUSan
  [29] => uLUSaN
  [30] => uLUSAn
  [31] => uLUSAN
  [32] => Ulusan
  [33] => UlusaN
  [34] => UlusAn
  [35] => UlusAN
  [36] => UluSan
  [37] => UluSaN
  [38] => UluSAn
  [39] => UluSAN
  [40] => UlUsan
  [41] => UlUsaN
  [42] => UlUsAn
  [43] => UlUsAN
  [44] => UlUSan
  [45] => UlUSaN
  [46] => UlUSAn
  [47] => UlUSAN
  [48] => ULusan
  [49] => ULusaN
  [50] => ULusAn
  [51] => ULusAN
  [52] => ULuSan
  [53] => ULuSaN
  [54] => ULuSAn
  [55] => ULuSAN
  [56] => ULUsan
  [57] => ULUsaN
  [58] => ULUsAn
  [59] => ULUsAN
  [60] => ULUSan
  [61] => ULUSaN
  [62] => ULUSAn
  [63] => ULUSAN
)

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.