Benzer Kelime Bulma

<?php 
function bumudur($kelime,$hafiza){
 $oran=array();
 foreach ($hafiza as $h) {
 $benzer = levenshtein($kelime, $h);
 array_push($oran,$benzer);
 }
 foreach(array_keys($oran, min($oran)) as $sira){
 similar_text($hafiza[$sira], $kelime, $benzerlikorani); 
 return array($hafiza[$sira],round($benzerlikorani));
 } 
}

$kelime = 'kaağğıt';
$hafiza = array('taş','makas','kağıt','saat','telefon');
$sonuc = bumudur($kelime,$hafiza);
echo "Bunu mu demek istediniz ".$sonuc[0].PHP_EOL;
echo "Benzerlik oranı %".$sonuc[1]; 
?>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.