Belirlenen Bir Renkte Görüntü Oluşturmak

<?php
class piksel {
	var $r;
	var $g;
	var $b;
  function piksel(){
		extract($_REQUEST);
		if(isset($r) and isset($g) and isset($b)){
			$this->r=(int)(abs($r)%255);
			$this->g=(int)(abs($g)%255);
			$this->b=(int)(abs($b)%255);
		}elseif(isset($s)){
			$this->renksec($s);
		}
	}
  function cikti($genislik,$yukseklik){
		$im = imagecreatetruecolor($genislik,$yukseklik);
		$renk = imagecolorallocate($im,$this->r,$this->g,$this->b);
		imagefill($im,0,0,$renk);
		header('Content-type: image/png');
		imagepng($im);
		imagedestroy($im);
  }
	function renksec($renk) {
		switch ($renk) {
			case 'black': $this->r=0;$this->g=0;$this->b=0;break;
			case 'white': $this->r=255;$this->g=255;$this->b=255;break;
			case 'pink': $this->r=255;$this->g=0;$this->b=255;break;
			case 'red': $this->r=255;$this->g=0;$this->b=0;break;
			case 'blue': $this->r=0;$this->g=0;$this->b=255;break;
			default:$this->r=255;$this->g=0;$this->b=255;
		} 
	}  
}
$a=new piksel;
echo $a->cikti(100,100);
?>

index.php?r=50&g=50&b=50 Çıktısı

index.php?s=pink Çıktısı

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.