Basit Virüs Tarama Sınıfı

<?php
class virusTarama{
	var $virus;
	function virusTarama($icerik){
		$this->activexTarama($icerik);
		$this->exeTarama($icerik);
		$this->dllTarama($icerik);
		$this->binTarama($icerik);
		$this->batTarama($icerik);
		$this->soTarama($icerik);
		die("Virüs Bulunamadı");
	}
	function activexTarama($icerik){
		$start = 'ActiveXObject(';
    	$end = ')';
    	preg_match("/$start(.*)$end/s", $icerik, $hesapla);
    	foreach($hesapla as $anahtar => $deger){// allows AJAX Call 
			if($deger != '"Msxml2.XMLHTTP"' || $deger != '"Microsoft.XMLHTTP"'  || $deger != "'Msxml2.XMLHTTP'"  || $deger != "'Microsoft.XMLHTTP'"){
				$this->virus[]="ActiveX";								
				$this->buldum();								
			}
		}
	}
	function exeTarama($icerik){
		if(strrpos($icerik, '.exe')){
			$this->virus[]="Exe";		
			$this->buldum();								
		}
	}
	function dllTarama($icerik){
		if(strrpos($icerik, '.dll')){
			$this->virus[]="Dll";		
			$this->buldum();								
		}
	}
	function binTarama($icerik){
		if(strrpos($icerik, '.bin')){
			$this->buldum();								
		}
	}
	function batTarama($icerik){
		if(strrpos($icerik, '.bat')){
			$this->virus[]="Bat";		
			$this->buldum();								
		}
	}
	function soTarama($icerik){
		if(strrpos($icerik, '.so')){
			if(!strrpos($icerik, '.source')){
			$this->virus[]="So";		
			$this->buldum();								
			}
		}
	}
	function buldum(){
		print_r($this->virus);
		die('!!!Virüs Olma İhtimali. Güvensiz İçerik!!!');
	}
}
new virusTarama(file_get_contents("https://www.ulusanyazilim.com/"));
?>

Çıktısı

Virüs Bulunamadı

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.