Basit Resim Yükleme Sınıfı

<?php
class resimYukle {
	var $yol;
	var $yeniresim;
	var $uzanti;
	var $resim;
	var $hata;
	var $yuklenen;
	function tipKontrol(){ 
		if((strcmp($this->resim['type'],'image/jpeg')==0)||(strcmp($this->resim['type'],'image/gif')==0)|| (strcmp($this->resim['type'],'image/pjpeg')==0)||(strcmp($this->resim['type'],'image/jpg')==0)||(strcmp($this->resim['type'],'image/x-png')==0)){ 
			switch($this->resim['type']){ 
	 	 		case 'image/jpg': 
	 	 			$this->uzanti = '.jpg'; 
	 	 		break; 
	 	 		case 'image/jpeg': 
	 	 			$this->uzanti = '.jpg'; 
	 	 		break; 
	 	 		case 'image/pjpeg': 
	 	 			$this->uzanti = '.jpg'; 
	 	 		break; 
	 	 		case 'image/gif': 
	 	 			$this->uzanti = '.gif'; 
	 	 		break; 
	 	 		case 'image/x-png':
	 	 			$this->uzanti = '.png';
	 	 		break;
	 	 	}
	 	 	return true; 
	 	}else{ 
	 		$this->hata .= '<br>Bilinmeyen Resim Tipi '.$this->resim['type'];
	 		return false;
	 	} 
	} 
	function yukle($yeniyol,$resim,$yeniresim=''){
		$this->yol = $yeniyol;
		$this->resim = $resim;
		$this->yuklenen = '';
		if($yeniresim != ''){
			$this->yeniresim = $yeniresim;
		}else{
			$this->yeniresim = $this->resim_adi;
		}
		$this->tipKontrol();
		if($this->uzanti){
			$resimFinal = $this->yol.$this->yeniresim.$this->uzanti;
			if(copy($this->resim['tmp_adi'], $resimFinal)){
				$this->yuklenen = $this->yeniresim.$this->uzanti;
				return $resimFinal;
			}else{
				$this->hata .= '<br>'.$resimFinal.' kopyalanamadı.'.$this->yol.' yazma izinlerini kontrol edin';
				return false;
			}
		}else{
			$this->hata .= '<br>Uzantı alınamadı '.$this->uzanti;
			return false;
		}
	}
}
if($_FILES){
  $y = new resimYukle();
  $y->yukle(getcwd().'/',$_FILES["file"],'yeni');
  echo $y->hata;
}
?>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" adi="file">
  <input type="submit" value="Yükle">
</form>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.