Basit Mysqli Veritabanı Erişim ve Tablolu Çıktı Sınıfı

<?php
	class mysql{
		var $host;
		var $kullanici;
		var $sifre;
		var $tablo;
		var $idbaglanti = 0;
		var $idsorgu = 0;
		function baglan($sunucu,$kullanici,$sifre,$tablo){
			$this->host = $sunucu;
			$this->kullanici = $kullanici;
			$this->sifre = $sifre;
			$this->tablo = $tablo;
			$this->idbaglanti = mysqli_connect($sunucu,$kullanici,$sifre,$this->tablo) or die("MySQL'e baglanılamadı: ".mysqli_error($this->idbaglanti));
			return $this->idbaglanti;
		}
		function sorgu($sorgu){
			$this->idsorgu = @mysqli_query($this->idbaglanti,$sorgu) or die("Sorgu Çalıştırılamadı");
			return $this->idsorgu;			
		}
		function sayi(){
			return mysqli_num_fields($this->idsorgu);
		}
		function alanadi($alan){
			return mysqli_fetch_field_direct($this->idsorgu,$alan)->name;
		}
		function cikti(){
			echo "<table border=1>\n";
			echo "<tr>\n";
			for ($i=0;$i<$this->sayi();$i++){
				echo "<th>".$this->alanadi($i)."</th>\n";
			}
			echo "</tr>\n";
			while ($satir = mysqli_fetch_row($this->idsorgu)) {
				echo "<tr>\n";
				for ($i=0;$i<$this->sayi();$i++){
					echo "<td>".$satir[$i]."</td>\n";
				}
				echo "</tr>\n";
			}
			echo "</table>\n";
		}
	}
	$m = new mysql();
	$m->baglan("localhost","root","","php");
	$m->sorgu("select id,sayfa,tamam from php limit 2");
	$m->cikti();
?>

Çıktısı

<table border=1>
  <tr>
    <th>id</th>
    <th>sayfa</th>
    <th>tamam</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>7</td>
    <td>1</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td>3</td>
    <td>1</td>
  </tr>
</table>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.