Basit İçerik Önbellekleme Sınıfı

Bu sınıfla belirttiğiniz sayfa belirttiğiniz dosyada önbellek şeklinde tutulur. Belirlediğiniz süre içerisindeki tekrar ziyarette site kayıtlı önbellekten çağrıldığı için sayfa daha hızlı açılmış olur

<?php
class onbellek{
	var $periyot;
	var $sayfa;
	var $onbellekdosyasi;
	function uygula() {
		clearstatcache();
		if (file_exists($this->onbellekdosyasi)){
			if((time() - filemtime($this->onbellekdosyasi))>= $this->periyot){
				$this->guncelle();
			}elseif ($f= fopen($this->onbellekdosyasi,"r")){
				$icerik = fread($f, filesize($this->onbellekdosyasi));
				fclose($f);
				echo $icerik;
			}
		}else{
			$this->guncelle();
		}    
	}
	function guncelle(){
		if($icerik = implode("",file($this->sayfa))){
			if($w = fopen($this->onbellekdosyasi,"w")){
				fwrite($w,$icerik);
				fclose($w);
				$this->uygula();
			}else{
				echo "Yazma için önbellek dosyası açılamıyor";
			}
		}else{
			echo  "İçerik kapma komut dosyanız çalıştırılamıyor";
		}
	}
}
$b=new onbellek;
$b->sayfa = 'http://www.ulusanyazilim.com/';
$b->onbellekdosyasi="test.cache";
$b->periyot=60;
$b->uygula();
?>

test.cache içeriği http://www.ulusanyazilim.com/ içeriği ile aynıdır. Çıktı da aynı şekildedir.

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.