Basit HTML Form Oluşturma Sınıfı

<?PHP
class formyap {
	function yeniform( $method, $action ) {
		$metin = "<form method=\"".$method."\" action=\"".$action."\">";
		return($metin);
	}
	function formubitir() {
		$metin = "</form>";
		return($metin);
	}
	function metin( $ad ) {
		$metin = "<input type=\"metin\" ad=\"".$ad."\">";
		return($metin);
	}
	function pass( $ad ) {
		$metin = "<input type=\"password\" ad=\"".$ad."\">";
		return($metin);
	}
	function radio( $ad, $bilgi ) {
		$metin=null;
		foreach($bilgi as $deger) {
			$metin.=$deger." <input type=\"radio\" ad=\"".$ad."\" deger=\"". $deger ."\"></input>";
		}
		return($metin);
	}	 
	function checkbox( $bilgi ) {
		$metin=null;
		foreach( $bilgi as $anahtar=>$deger) {
			$metin.=$deger." <input type=\"checkbox\" ad=\"".$anahtar."\" deger=\"". $deger ."\"></input>";
		}
		return($metin);
	}
	function select( $ad, $bilgi, $boyut ) {
		$metin = "<SELECT NAME=\"".$ad."\" size=".$boyut.">";
		foreach( $bilgi as $deger ) {
			$metin.="<OPTION>".$deger;
		}
		$metin = $metin."</SELECT>";
		return($metin);
	}
	function kombo( $ad, $bilgi ) {
		$metin = "<SELECT NAME=\"".$ad."\">";
		foreach( $bilgi as $deger ) {
			$metin.="<OPTION>".$deger;
		}
		$metin = $metin."</SELECT>";
		return($metin);
	}
	function metinarea( $ad, $satir, $sutun ) {
		$metin = "<TEXTAREA NAME=\"".$ad."\" ROWS=".$satir." COLS=".$sutun."></TEXTAREA>";
		return($metin);
	}
	function submit( $ad, $deger ) {
		$metin = "<INPUT TYPE=submit NAME=\"".$ad."\"VALUE=\"".$deger."\"></INPUT>";
		return($metin);
	}
	function fclear( $ad ) {
		$metin = "<INPUT TYPE=reset VALUE=\"".$ad."\"></INPUT>";
		return($metin);
	}
}
$frm = new formyap();
echo $frm->yeniform( "POST", "index.php" );
echo $frm->metin("testing");
echo $frm->pass("testing");
echo $frm->radio( "test", array("v1", "v2", "v3", "v4"));
echo $frm->checkbox(array("test1"=>"v1", "test2"=>"v2", "test3"=>"v3", "test4"=>"v4"));
echo $frm->select( "test", array("v1", "v2", "v3", "v4"), 4);
echo $frm->kombo( "test", array("v1", "v2", "v3", "v4"));
echo $frm->metinarea( "testing", 6, 60 );
echo $frm->submit("submit", "Gönder");
echo $frm->fclear( "Sıfırla" );
echo $frm->formubitir();
?>

Çıktı

<form method="POST" action="index.php">
  <input type="text" name="testing"><input type="password" name="testing">v1 <input type="radio" name="test" value="v1"></input>v2 <input type="radio" name="test" value="v2"></input>v3 <input type="radio" name="test" value="v3"></input>v4 <input type="radio" name="test" value="v4"></input>v1 <input type="checkbox" name="test1" value="v1"></input>v2 <input type="checkbox" name="test2" value="v2"></input>v3 <input type="checkbox" name="test3" value="v3"></input>v4 <input type="checkbox" name="test4" value="v4"></input>
  <SELECT NAME="test" size=4>
   <OPTION>v1
   <OPTION>v2
   <OPTION>v3
   <OPTION>v4
  </SELECT>
  <SELECT NAME="test">
   <OPTION>v1
   <OPTION>v2
   <OPTION>v3
   <OPTION>v4
  </SELECT>
  <TEXTAREA NAME="testing" ROWS=6 COLS=60></TEXTAREA>
  <INPUT TYPE=submit NAME="submiter"VALUE="Submit Me!"></INPUT><INPUT TYPE=reset VALUE="Reset Form"></INPUT>
</form>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.