Askulator Oylama Sistemi Tarzında Daire Etrafında Daire Sıralama

http://jsfiddle.net/ThiefMaster/LPh33/4/

http://jsfiddle.net/nf7kA/

Yukarıdaki örnekleri olan işlemin php olarak hesaplaması:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
 <style type="text/css">
 .maincircle {
 position: absolute;
 }
 .inner {
 position: relative;
 width:290px;
 height:290px;
 border-radius: 50%;
 }
 .circle {
 position: absolute;
 width:35px;
 height:35px;
 border-radius: 50%;
 font-family: "Segoe UI", tahoma, sans-serif;
 font-size: 12px;
 text-align:center;
 vertical-align:middle;
 background-color: #bd1421;
 line-height: 3em;
 color:#fff;
 }
 </style>
</head>
<body>
 <div class="maincircle">
 <div class="inner">
 <?php 
 for($x=10;$x>-1;$x--){
 $borderfark=85;//değişebilir
 $kacabol=19;//değişebilir
 $angel=(($x*(360/$kacabol))+$borderfark);
 $radians=$angel*pi()/180;
 $innerdegeri=290;//değişebilir
 $radius=$innerdegeri/2;
 $left=(sin($radians)*$radius+$radius);
 $top=(cos($radians)*$radius+$radius);
 echo ' <div class="circle" style="margin-left:'.$left.'px;margin-top:'.$top.'px;">'.(10-$x).'</div>';
 }
 ?>
 </div>
 </div>
</body>
</html>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.