Asal Sayıları Bulmak

Örneğin 0 dan 100e kadar olan sayılar içerisinde asal sayı bulalım.

<?php
class asal{
	function asal_mi($sayi){
		$limit = round(sqrt($sayi));
		$sayac = 2;
		while ($sayac <= $limit){
				if($sayi % $sayac == 0){
					return false;
				}
			$sayac ++;
		}
		if($sayi > 1){
			return $sayi;
		}else{
			return false;
		}
	}
}
for($x=0;$x<100;$x++){
	$asal= new asal;
	echo $asal->asal_mi($x).PHP_EOL;
}
?>

Çıktısı

1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.